Bel mij terug

In de periode 2017 – 2018 hebben onze bidmanagers en adviseurs aanbestedingen voor onze klanten vijf openbare aanbestedingen gewonnen voor het inzamelen van afval voor onderwijsinstellingen en gemeenten. onze dienstverlening bestond uit het opstellen van de EMVI-plannen en het bidmanagement.

Belangrijke thema’s die de basis vormden voor een hoge beoordeling van het kwalitatieve deel van de aanbesteding waren: Milieuprestaties inzamelvoertuigen, opleidingsmogelijkheden personeel, inzet SROI-instromers en inzamelmiddelen (scheidingsmiddelen). Daarnaast is er veel aandacht gegeven aan het ondersteunen van het be├»nvloeden van het scheidingsgedrag van gebouwgebruikers en/ of burgers.

Wilt u ook graag afvalaanbestedingen winnen? Neem contact op met onze aanbestedingsadviseurs en zij informeren u over wat ons adviesbureau inzake afval aanbestedingen voor u kan betekenen

Contactgegevens

Neem contact op met Lucas van Ouwerkerk om uw kansen op soortgelijke openbare aanbestedingen te bespreken.