Bel mij terug

Aanbestedingsnieuws

In dit overzicht treft u de actuele publicaties en gunningen van openbare aanbestedingen aan van de afgelopen dagen. Wilt u dit nieuws over aanbestedingen als e-mail ontvangen? Schrijft u zich dan in voor de 123Aanbesteding nieuwsbrief.


23-04-2019

15577 Aanpassen warmwater distributiesysteem (2-pijps) in De Resident te Den Haag – Rijksvastgoedbedrijf

24-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2018 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-04-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie ‘s-Gravenhage NL332 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwen van verwarmingsinstallatie

Tactisch facilitair adviseur – Gemeente Noordoostpolder

24-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Visiteregeling Vlaardingen – Gemeente Vlaardingen

24-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Beheersdiensten van parkeerruimte

Circulaire kantoormeubilair en kantoorinrichting – Regio Gooi en Vechtstreek

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2018 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kantoormeubilair

NHL Stenden EA Dienstreizen – Stichting Stenden Hogeschool

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-02-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Organiseren van zakenreizen

Europese aanbesteding “Eten en Drinken” – Programma “Facilitaire Inkoop” – Schiphol Nederland BV

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht – Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2017 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling met bekendmaking | CPV: Kantinebeheer

Adviseur milieubeleid: specialisme geluid en externe veiligheid – Gemeente Amersfoort

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2018 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Levering van 90 canisters inclusief toebehoren ten behoeve van het RIVM. – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

Design & Build sportgebouw – Erasmus Universiteit Rotterdam

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog | CPV: Bouwen van sportfaciliteiten

Beveiligings- en receptiedienstverlening – Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

23-07-2018

Type publicatie: Overheidsopdrachten – Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Receptiediensten

Digital Experience Platform (DXP) met Hosting dienstverlening – Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Internet-ontwikkelingsdiensten

10494 Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam tot Rijkskantoor – Rijksvastgoedbedrijf

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-03-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

Marktconsultatie telefonie (resultaat) – Instituut Fysieke Veiligheid

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Telecommunicatiesysteem

A5.156.2018 Raamovereenkomst maaltijdvoorziening – Servicepunt71

23-07-2018

Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2018 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor begeleiding

Belastingbalie – Gemeente Hilversum

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Software en informatiesystemen

Huisartsenzorg Dienst Justitiële Inrichtingen 2018 – Dienst Justitiële Inrichtingen – Specialistisch Inkoop Centrum

23-07-2018

Type publicatie: Overheidsopdrachten – Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten door huisartsen

Beleidsmedewerker Jeugdhulp – Gemeente Veldhoven

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Integraal bomenbestek 2019 – 2022 – Gemeente Hollands Kroon

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Snoeien van bomen

Marktoriëntatie Archeologische studie en assessment Nederlandse windenergiegebieden – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

23-07-2018

Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

Brandverzekering VvE stadhuiscomplex – Gemeente Den Haag

23-07-2018

Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Brandverzekeringen

HR-systeem – mboRijnland

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2018 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure: Openbaar | CPV: Administratieve software

EA Projectleider Gebiedsontwikkeling – Gemeente Nieuwegein

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Leiderschapsontwikkeling – Tilburg University

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten inzake managementopleiding

Consulent inkomen – Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland en Westerveld

23-07-2018

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Marktconsultatie telefonie (resultaat def) – Instituut Fysieke Veiligheid

23-07-2018

Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2018 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Telecommunicatiesysteem

Gemeente Haarlemmermeer

18-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 77000000-0-Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

Gemeente Rotterdam

18-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 34100000-8-Motorvoertuigen

NedTrain B.V.

18-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht – Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure: Onderhandeling met bekendmaking | CPV: 34620000-9-Rollend materieel

Waterschap Scheldestromen

18-10-2017

Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45310000-3-Aanleg van elektriciteit

Willem van Oranje/Willem van Oranje College

18-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 22111000-1-Schoolboeken

Aeres groep

18-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45210000-2-Bouwen van gebouwen

Belastingdienst, IUC Belastingdienst

18-10-2017

Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 48000000-8-Software en informatiesystemen

Gemeente Venlo

18-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar | CPV: 90480000-5-Beheer van riolering

Gemeente Steenwijkerland

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2017 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV: 79000000-4-Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

N.V. Area Reiniging

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 90000000-7-Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

Gemeente Vlagtwedde

17-10-2017

Type publicatie: Overheidsopdrachten – Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 85310000-5-Maatschappelijke diensten

Gemeente Lingewaal

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-10-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 45000000-7-Bouwwerkzaamheden

Vereniging van Bos- en NatuurterreinEigenaren (VBNE)

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 73110000-6-Uitvoeren van onderzoek

Hogeschool Utrecht

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 55520000-1-Cateringdiensten

Ministerie van Defensie, Commando Dienstencentra (CDC)

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 33157400-9-Medicinale beademingsapparatuur

Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en omstreken

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 90919300-5-Schoonmaken van scholen

Gemeente het Bildt

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124 | Procedure: Openbaar | CPV: 66515100-4-Brandverzekeringen

Gemeente Den Helder

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45000000-7-Bouwwerkzaamheden

Provincie Overijssel

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 71314200-4-Energiebeheer

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-12-2017 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar | CPV: 34144211-0-Autoladders

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie ‘s-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar | CPV: 30121300-6-Reproductiemachines

Gemeente Wierden

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 34000000-7-Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

Provincie Overijssel

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45221100-3-Bruggenbouwwerkzaamheden

N.V. ROVA Holding

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 90511000-2-Diensten voor ophalen van vuilnis