Bel mij terug

Aanbestedingsnieuws

In dit overzicht treft u de actuele publicaties en gunningen van openbare aanbestedingen aan van de afgelopen dagen. Wilt u dit nieuws over aanbestedingen als e-mail ontvangen? Schrijft u zich dan in voor de 123Aanbesteding nieuwsbrief.


ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: 42961100-1-Toegangscontrolesysteem

KING

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 64210000-1-Telefoon- en datatransmissiediensten

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 79621000-3-Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel

Waterschap Vallei en Veluwe

22-09-2017

Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45247000-0-Bouwwerkzaamheden voor dammen, kanalen, irrigatiekanalen en aquaducten

gemeente Nijmegen

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2017 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar | CPV: 50870000-4-Reparatie en onderhoud van speelplaatsuitrusting

Gemeente Hilversum

22-09-2017

Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2017 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure: Openbaar | CPV: 45259000-7-Reparatie en onderhoud van installaties

Inkoop Midden Groningen

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 66516400-4-Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Inkoop Midden Groningen

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 66515100-4-Brandverzekeringen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 32321200-1-Audiovisuele uitrusting

Universiteit Leiden

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 38511000-0-Elektronenmicroscopen

Gemeente Maastricht

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 66510000-8-Verzekeringsdiensten

GGD Hart voor Brabant – vestiging ‘s-Hertogenbosch

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45442100-8-Schilderwerk

Gemeente Den Haag

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2017 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie ‘s-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar | CPV: 09123000-7-Aardgas

Hogeschool Utrecht

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 72000000-5-IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Gemeente Roermond

22-09-2017

Type publicatie: Overheidsopdrachten – Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar | CPV: 80400000-8-Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs

Gemeente Vlaardingen

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2017 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 50232200-2-Onderhoud van verkeerslichten

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar | CPV: 72000000-5-IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Provincie Limburg

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 79200000-6-Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

ProRail B.V.

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht – Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 09310000-5-Elektriciteit

Gemeente Oldenzaal

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 66515100-4-Brandverzekeringen

Gemeente Venlo

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 79000000-4-Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Gemeente Den Haag

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie ‘s-Gravenhage NL332 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 70331000-0-Beheer van voor bewoning bestemd onroerend goed

ProRail B.V.

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht – Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 45000000-7-Bouwwerkzaamheden

Gemeente Dronten

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 66516400-4-Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies

22-09-2017

Type publicatie: Overheidsopdrachten – Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: 85147000-1-Diensten voor bedrijfsgeneeskunde

Servicepunt71

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 72000000-5-IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 30200000-1-Computeruitrusting en -benodigdheden

Universiteit Utrecht

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-08-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 45112700-2-Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45000000-7-Bouwwerkzaamheden

Gemeente Westland

22-09-2017

Type publicatie: Overheidsopdrachten – Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog | CPV: 80570000-0-Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling

Port of Amsterdam International B.V.

22-09-2017

Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 50000000-5-Reparatie- en onderhoudsdiensten

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 30000000-9-Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 90919300-5-Schoonmaken van scholen

N.V. Nuon Energy

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht – Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Onderhandeling met bekendmaking | CPV: 45259000-7-Reparatie en onderhoud van installaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 85100000-0-Gezondheidsdiensten

provincie Zuid-Holland

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 79620000-6-Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Academisch Ziekenhuis Maastricht

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 50330000-7-Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2017 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 90900000-6-Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

Gemeente Almere

22-09-2017

Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-02-2018 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45000000-7-Bouwwerkzaamheden

Gemeente Hattem

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2017 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar | CPV: 79000000-4-Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Zorginstituut Nederland

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3, Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar | CPV: 79200000-6-Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL)

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 14900000-0-Gerecycleerde secundaire grondstoffen

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 71351810-4-Topografische diensten

Zorginstituut Nederland

22-09-2017

Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2017 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: 72210000-0-Programmering van softwarepakketten

ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland

22-09-2017

Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-01-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: 48931000-3-Opleidingssoftware

Gemeente Venlo

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 79000000-4-Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Avri

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure: Openbaar | CPV: 90513000-6-Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis

Avri

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2017 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 90513000-6-Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis

Wetterskip Fryslân

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 30200000-1-Computeruitrusting en -benodigdheden

Veiligheidsregio Kennemerland

22-09-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-09-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar | CPV: 79000000-4-Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging