Bel mij terug

Aanbestedingsnieuws

In dit overzicht treft u de actuele publicaties en gunningen van openbare aanbestedingen aan van de afgelopen dagen. Wilt u dit nieuws over aanbestedingen als e-mail ontvangen? Schrijft u zich dan in voor de 123Aanbesteding nieuwsbrief.


Gemeente Haarlemmermeer

18-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 77000000-0-Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

Gemeente Rotterdam

18-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 34100000-8-Motorvoertuigen

NedTrain B.V.

18-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht – Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure: Onderhandeling met bekendmaking | CPV: 34620000-9-Rollend materieel

Waterschap Scheldestromen

18-10-2017

Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45310000-3-Aanleg van elektriciteit

Willem van Oranje/Willem van Oranje College

18-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 22111000-1-Schoolboeken

Aeres groep

18-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45210000-2-Bouwen van gebouwen

Belastingdienst, IUC Belastingdienst

18-10-2017

Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 48000000-8-Software en informatiesystemen

Gemeente Venlo

18-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar | CPV: 90480000-5-Beheer van riolering

Gemeente Steenwijkerland

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2017 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV: 79000000-4-Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

N.V. Area Reiniging

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 90000000-7-Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

Gemeente Vlagtwedde

17-10-2017

Type publicatie: Overheidsopdrachten – Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 85310000-5-Maatschappelijke diensten

Gemeente Lingewaal

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-10-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 45000000-7-Bouwwerkzaamheden

Vereniging van Bos- en NatuurterreinEigenaren (VBNE)

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 73110000-6-Uitvoeren van onderzoek

Hogeschool Utrecht

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 55520000-1-Cateringdiensten

Ministerie van Defensie, Commando Dienstencentra (CDC)

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 33157400-9-Medicinale beademingsapparatuur

Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en omstreken

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 90919300-5-Schoonmaken van scholen

Gemeente het Bildt

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124 | Procedure: Openbaar | CPV: 66515100-4-Brandverzekeringen

Gemeente Den Helder

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45000000-7-Bouwwerkzaamheden

Provincie Overijssel

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 71314200-4-Energiebeheer

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-12-2017 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar | CPV: 34144211-0-Autoladders

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie ‘s-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar | CPV: 30121300-6-Reproductiemachines

Gemeente Wierden

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 34000000-7-Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

Provincie Overijssel

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45221100-3-Bruggenbouwwerkzaamheden

N.V. ROVA Holding

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 90511000-2-Diensten voor ophalen van vuilnis

Provincie Overijssel

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45240000-1-Waterbouwwerkzaamheden

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: 71300000-1-Dienstverlening door ingenieurs

Hogeschool Leiden

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 79620000-6-Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 79621000-3-Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

17-10-2017

Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: 45243600-8-Bouwen van kademuren

gemeente Westland

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2017 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 85312310-5-Diensten voor begeleiding

N.V. Eneco Beheer

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht – Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling met bekendmaking | CPV: 90900000-6-Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

Provincie Fryslân

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 34100000-8-Motorvoertuigen

Zorginstituut Nederland

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: 73210000-7-Advies inzake onderzoek

Gemeente Goeree-Overflakkee

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 34144430-1-Straatveegvoertuigen

gemeente Westland

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333 | Procedure: Openbaar | CPV: 64100000-7-Post- en koeriersdiensten

Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-07-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 48000000-8-Software en informatiesystemen

Immigratie- en Naturalisatiedienst

17-10-2017

Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 79530000-8-Vertaaldiensten

Stichting Dorenweerd College

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 90900000-6-Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

Gemeente Moerdijk

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2017 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 92000000-1-Cultuur-, sport- en recreatiediensten

Gemeente Delft

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 79620000-6-Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Luchtverkeersleiding Nederland

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 79200000-6-Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

Hogeschool Leiden

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 79620000-6-Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Gemeente Dordrecht

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 71000000-8-Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

Politieacademie

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 80000000-4-Diensten voor onderwijs en opleiding

Sociale Verzekeringsbank

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 66110000-4-Bankdiensten

Stichting Hanzehogeschool Groningen

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar | CPV: 24000000-4-Chemische producten

Gemeente Almere

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 79000000-4-Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Gemeente Rotterdam

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: 85300000-2-Maatschappelijke en aanverwante diensten

Bestuurs- en administratiekantoor Stichting Openbaar Onderwijs Baasis

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 39160000-1-Schoolmeubilair

gemeente Hellendoorn

17-10-2017

Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2017 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: 45233222-1-Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden