Bel mij terug

In 2016 waren er 19 openbare aanbestedingen voor uitzendbureau & payroll diensten in Nederland. De omzet uit openbare aanbestedingen hangt sterk samen met het aantal uitzend of payroll uren. In 2016 en de eerste twee kwartalen van 2017 heeft de omzet in de uitzendbranche een mooie groei laten zien, in het eerste kwartaal van 2017 groeide de omzet voor detachering en payrolling contracten zelfs met 3,5 procent. De Rabobank verwacht over geheel 2017  zelfs een groei van maar liefst 7%!

Deze diensten verstaan wij onder uitzendbureau, detachering en payroll aanbestedingen:

 • Leveren van uitzendkrachten
 • Detachering
 • Leveren van ZZP’ers
 • Faciliteren van payrolconstructies
 • Vinden van geschikte kandidaten
 • Opleiden van geschikte kandidaten

Voorkomende gunningscriteria bij uitzenbureau, detachering & payroll aanbestedingen:

 • Prijs en overige kosten
 • Operationeel plan van aanpak voor het vinden, verwerven, opleiden en coachen van geschikte kandidaten
 • Operationeel plan van aanpak om de opdrachtgever te ontzorgen op het gebied van personeelsvraagstukken, Veelal is dit de basis voor klanttevredenheid
 • Plan van aanpak om milieueffecten te minimaliseren
 • Inzetbaarheidsplan voor Sroi-kandidaten

Een aanbestedingsadviseur van aanbestedingsadviesbureau 123aanbesteding kan uw organisatie ondersteunen bij het analyseren, maken van het plan van aanpak, ontwerpen van transparante rapportages en alle andere aspecten die belangrijk zijn bij het inschrijven op aanbestedingen voor uitzendbureau, detachering & payroll aanbestedingen. Ook bij het SMART maken van uw plannen en beoordelen of uw oplossing ook correct invulling geeft aan de klantvraag zijn wij u graag van dienst.