Bel mij terug

Per jaar zijn er tientallen transportaanbestedingen van (semi)overheden en publieke organisaties. Sinds 2012 ondersteunen adviseurs van ons adviesbureau transportbedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. In deze periodeĀ  hebben wij voor 2,9 miljoen Euro aan omzet voor onze klanten binnengehaald met een scoringspercentage van circa 40%

Belangrijke thema’s bij aanbestedingen transport

De milieuprestaties van het wagenpark (CNG, elektrisch LNG, diesel, blauwe diesel) zijn belangrijke aanbestedingsthema’s is ons opgevallen. Vanwege de bijkomende hoge investeringskosten is het niet altijd eenvoudig om een beslissing te nemen wat verstandig is. Bij dit onderwerp werken wij met de methode scenarioplanning. Daarnaast zien wij ook automatisering en competentiemanagement van uw chauffeurs als belangrijke thema’s bij het inschrijven op een transportaanbesteding.

Hulp bij een transportaanbesteding

Het inschrijven op een aanbesteding met als onderwerp transport en logistike vereist specialistische kennis. De omzetrealisatie van 2,9 miljoen Euro en een scoringspercentage van 40% in deze competatieve branche bewijst dat de adviseurs van ons adviesbureau veel ervaring met het inschrijven. De aanbestedende dienst is veelal een waterschap (slib), semioverheid of een publieke organisatie. Bij elke aanbesteding hebben wij de intrinsieke wil om teĀ  winnen voor onze klant. Met onze systematische aanpak weet u zeker dat het maximale wordt gehaald uit uw toegevoegde waarde.

Zo vergroten wij uw winkansen

  1. Analyse van de selectiecriteria en gunningscriteria;
  2. Analyse van de relevante aspecten van uw organisatie;
  3. Concreet en realistisch bid/no-bid advies;
  4. Samen uw meerwaarde identificeren en uitlichten;
  5. Maatregelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden verwoorden (SMART);
  6. Het geheel verwoorden tot een verhalend en actief plan van aanpak;
  7. Pre-beoordeling van de plannen door een dossierspecialist;
  8. Professionele vormgeving van uw inschrijving;
  9. Evaluatie van het inschrijfproces en het resultaat;

Op de dienstenpagina ziet u hoe wij u concreet kunnen ondersteunen maar u kunt natuurlijk ook bellen voor een persoonlijk gesprek.

Direct advies