Bel mij terug

Bij overheden en grotere organisaties is het de trend om via een aanbesteding voor receptiediensten de dienst en receptiebemanning uit te besteden. Dit komt voor als volledige uitbesteding, opvang bij piekmomenten en een under management constructie. Deze overheden, organisaties en bedrijven kopen deze dienstverlening in via een onderhandse en openbare aanbesteding. Door het hoogfrequente klantcontact van de receptionisten is het belangrijk om volledig te matchen met de cultuur van de aanbestedende dienst.

Procesmanagement bij een aanbesteding met receptiediensten

Beschikt u zelf over de inhoudelijke kennis inzake receptiediensten maar neemt het inschrijven op een aanbesteding te veel tijd in beslag? Met ons procesmanagement voor het inschrijven op een aanbesteding voor receptiediensten nemen wij u de zorgen rondom het inschrijfproces uit handen. Onze aanbestedingsadviseurs zorgen voor het projectmanagement, platformbeheer, versie beheer, kwaliteitsbewaking en de proactieve bewaking van deadlines.

Aanbestedingsadvies bij het inschrijven op een aanbesteding

Een EMVI-plan of meerwaarde plan is veelal een belangrijk onderdeel van de aan te leveren aanbestedingsdocumenten. Met aanbestedingsadvies leveren wij u kennis en  tools om uw meerwaarde/ valkuilen te ontdekken en te verwerken in een SMART-plan. Daarnaast kunnen onze gespecialiseerde tekstschrijvers teksten schrijven maar deze ook verbeteren. De doelstelling van ons aanbestedingsadvies is een meerwaarde plan/ plan van aanpak met een zo hoog mogelijke beoordeling door de beoordelingscommissie van de aanbestedende dienst.

Management consulting voor inschrijvende bedrijven

Door deelname aan openbare en Europese aanbestedingen begeeft u zich op een zeer competitieve marktplaats. Wat de inschrijvende facilitaire bedrijven doen is, net zoals uw eigen bewegingen, tot op zekere hoogte transparant. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en dat maakt strategie en beleid noodzakelijk voor succes op de langere termijn. Actuele thema’s zijn verduurzaming, hostmanship, guest journey en gastvrijheid. Het resultaat van onze strategie consulting voor de logistieke sector is een duidelijke (wens) markt, inclusief een heldere afbakening van de scope met een SMART strategisch plan voorzien van een vaste horizon en budget.