Bel mij terug

Per jaar zijn er diverse aanbestedingen van gemeenten, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen voor het inzamelen van afval. Wij zijn sinds 2012 in de branche actief als adviseur van verschillende afvalbedrijven. In deze periode hebben onze adviseurs voor meer dan 3,3 miljoen Euro aan omzet binnengehaald met een scoringspercentage hoger dan 60%.

Belangrijke ontwikkelingen in afval aanbestedingen

Bij afvalaanbestedingen waarbij een gemeente de aanbestedende dienst is zien onze adviseurs de duidelijke trend om meer/ beter afval te scheiden mogelijk te maken voor burgers. De tweede trend is het doorlopend technisch verduurzamen van het wagenpark. Bij semioverheden en onderwijsinstellingen zien wij de duidelijke trend dat de aanbestedende dienst ondersteunt wil worden bij betere inzameling in monostromen. Daarnaast ontvangt men graag tools om leerlingen bij het onderwerp afval te betrekken.

Hulp bij een afvalaanbesteding

Het inschrijven op een aanbesteding met als onderwerp afvalinzameling vereist specialistische kennis. Bij 123aanbesteding hebben onze adviseurs veel ervaring met het inschrijven en winnen van onderhandse en openbare aanbestedingen van gemeenten, onderwijsinstellingen, (semi)overheden en het bedrijfsleven. Bovendien hebben wij de intrinsieke wil om elke afvalaanbesteding te winnen. Door onze systematische aanpak weet u zeker dat het maximale wordt gehaald uit uw toegevoegde waarde.

Zo vergroten wij uw winkansen

  1. Analyse van de selectiecriteria en gunningscriteria;
  2. Analyse van de relevante aspecten van uw organisatie;
  3. Concreet en realistisch bid/no-bid advies;
  4. Samen uw meerwaarde identificeren en uitlichten;
  5. Maatregelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden verwoorden (SMART);
  6. Het geheel verwoorden tot een verhalend en actief plan van aanpak;
  7. Pre-beoordeling van de plannen door een dossierspecialist;
  8. Professionele vormgeving van uw inschrijving;
  9. Evaluatie van het inschrijfproces en het resultaat;

Op de dienstenpagina ziet u hoe wij u concreet kunnen ondersteunen maar u kunt natuurlijk ook bellen voor een persoonlijk gesprek.

Direct advies