Bel mij terug

Aanbestedingstraining

Aanbestedingstraining

Algemene aanbestedingstraining

De branchegerichte aanbestedingstraining is een training voor (tot) vijf medewerkers uit uw bedrijf. Op basis van uw bedrijfskenmerken, specifieke marktgegevens en recente aanbestedingen leren wij uw mensen om aanbestedingen te beoordelen op kans van slagen, hoe TenderNed werkt en uit welke componenten een goede inschrijving op een aanbesteding bestaat. Kortom deze branchegerichte aanbestedingstraining is een uitstekend startpunt om succesvol te zijn bij het inschrijven op een aanbesteding.

Wat houdt de branchegerichte aanbestedingstraining allemaal in?

• Hoe werkt Tenderned?

• Wekelijks aanbestedingen ontvangen

• Interessante aanbestedingen herkennen

• Aanbestedingsdocumenten analyseren

• Selectiecriteria beoordelen

• Gunningscriteria beoordelen

• Kans van slagen inschatten

• Vragen stellen via een nota van inlichtingen

• Verbeterplannen opstellen (indien nodig)

• Een SMART Plan van Aanpak maken

• SMART tekstschrijven

• Uw aanbesteding indienen via TenderNed

• Het voorbereiden van een presentatie (indien van toepassing)

• Achteraf leren van deze inschrijving op een aanbesteding

Met onze training bent u zeker dat uw team alle benodigde kennis heeft om inschrijven op aanbestedingen volgens uw aanbestedingskalender.

Op deze overeenkomst zijn, bij uitsluiting van alle overige voorwaarden, de algemene voorwaarden van 123aanbesteding van toepassing.


Offerte aanvragen

Aanbestedingstraining

595,00